Shuntar

I ett golvvärmesystem används en shunt då man har olika temperatur i värmesystemet t ex golvvärme i kombination med radiatorer. Shunt skall också användas då framledningstemperaturen är för hög, t ex vid pelletspanna eller fjärrvärme. Är det otillräcklig cirkulation i golvvärmesystemet hjälper shunten till att lösa detta. Termecos shuntar är utrustade med energieffektiva A-klassade cirkulationspumpar.

Termeco har 3 shuntgrupper:

MICRO för mindre ytor upp till 90 kvm och en temperaturzon samt variabel framledningstemperatur.

MIDI för ytor upp till 200 kvm i kombination med våra golvvärmefördelare och styrning. Shunten arbetar med konstant framledningstemperatur.

MEGA för ytor upp till 400 kvm. Shunten arbetar med konstant framledningstemperatus.

Ladda ner

Ladda ner instruktioner och manualer