Våra produkter

Våra produkter ska vara tilltalande och moderna vad gäller såväl utseende, funktion och montagevänlighet. Allt för att underlätta arbetet för de som monterar våra system och tryggheten för de som har våra system installerade. Du som är yrkesman får alltid en offert från oss inom 24 timmar.

Reglering

Ultratunn smart termostat för golvvärmesystem. Termecos nya termostatserie är framtagen med design och funktion i fokus. Våra termostater passar alla behov.

Proterm kompositfördelare
och Rostfri fördelare

Fördelaren är modulbyggd och kan anpassas helt efter kundens behov. Proterm kan fås med snabbkopplingar för 12 resp 16 mm golvvärmerör alternativt anslutning mot klämringskoppling.

Äldre reglering

Med trådlös reglering av temperaturen blir installationen enkel och kostnadseffektiv. Med trådbunden reglering får du en fast installation där energiförsörjning och kommunikation sker via kabel.

Shuntar

I en golvvärmeanläggning används en shunt då man har olika temperatur i värmesystemet t ex golvvärme i kombination med radiatorer.

Förläggning

Vid golvvärmeförläggning på träbjälklag i nyproduktion samt renovering kan såväl spårad spånskiva som glespanelförläggning användas.

Drift och skötsel

Termeco golvvärmesystem kräver i stort sett inget underhåll förutsatt att det monterats i enlighet med Termecos installationsanvisningar, ritningar samt att injustering av flöden har skett enligt bifogade beräkningar.

Skåp för inbyggnad

Termeco vattensäkra skåp är avsedda för inbyggnad. Fördelarskåpen uppfyller branschreglerna för Säker Vatteninstallation

Proterm golvvärmerör

Proterm golvvärmerör 5-skikts PE-RT är syrediffusionstäta, vilket gör dem lämpliga att använda i golvvärmesystem samt i snösmältningsanläggningar.

Offert inom 24 timmar

När du skickar en förfrågan till offert@termeco.se så garanterar vi att du har en offert inom 24 timmar. Utifrån den ritning som du skickar till oss tar vi fram en transmissionsberäkning av ditt golvvärmeprojekt som sedan ligger till grund för det material som ingår i din offert.

När du är redo att beställa så kontaktar du någon av våra innesäljare som gör en CAD-ritad förläggningsritning. Därefter packas din order och allt märks upp tydligt på pall så att det blir enkelt att förstå vad försändelsen avser vid mottagning ute på byggarbetsplats alternativt lager.