Proterm kompositfördelare

Fördelaren är modulbyggd och kan anpassas helt efter kundens behov. Proterm kan fås med snabbkopplingar för 12 resp 16 mm golvvärmerör alternativt anslutning mot klämringskoppling. Som standard levereras den med snabbkoppling för 16 mm rör. Proterm har flödesmätare för en enkel injustering och kontroll av systemets funktion. Fördelarens goda isolerförmåga gör att värmen distribueras med små värmeförluster till golvet. Fördelaren kan enkelt byggas ut när framtida behov uppstår. Proterm levereras med luftningsnyckel samt konsoler. Fördelaren är kompatibel med Termecos samtliga reglersystem
Proterm fördelare

Ladda ner

Monteringsanvisning

Rostfri fördelare

Termeco rostfri fördelare är en traditionell fördelare med klämringskopplingar. Den är försedd med flödesmätare för enkel injustering och kontroll av systemets funktion. Fördelaren har även avluftningsnipplar som används för att lufta systemet. I standardutförande kan den fås med utgångar för 2 till 12 slingor. Fördelaren kan användas med 12-20 mm rördimension. Fördelaren är kompatibel med Termecos samtliga reglersystem.

Ladda ner

Monteringsanvisning