Certifieringar

Certifieringar

Termecos produkter är tillverkade för att uppfylla marknadens regler och krav. Vi uppfyller även de krav som Säker Vatten ställer på produkter som omfattas av detta.

Vi är dessutom certifierade enligt Sunda Hus.