Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet ska vara en grundläggande och vägledande princip för all verksamhet inom Termeco. Termeco har ett starkt engagemang för att dess verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.
På Termeco ska vi:
  • Aktivt arbeta för att ständigt förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
  • Vara en inkluderande arbetsgivare som bejakar mångfald och där medarbetarna når sin fulla potential.
  • Utvärdera miljöpåverkan av bolagets produkter i olika faser av deras livscykel och även involvera leverantörer och kunder i denna process.
  • Följa upp utfall och kontinuerligt revidera målsättningar i syfte att minska företagets miljö- och klimatpåverkan.
  • Bedriva arbetet utifrån ett långsiktigt perspektiv.
  • Arbeta med ständiga förbättringar och kompetensutveckling av medarbetarna i syfte att nå Termecos mål och långsiktiga strategi.